UE radzi: Polacy powinni płacić wyższe stawki podatku VAT (!)
wpis z dnia 3/07/2015

foto: EPPofficial (Flickr.com / CC by 2.0)

Rada Unii Europejskiej wydała oficjalny dokument, w którym zamieściła wskazówki na temat tego, co nasz kraj powinien zrobić w najbliższym czasie. Wśród kilku racjonalnych uwag (ograniczenie nierównego systemu emerytur górniczych i KRUS oraz ograniczenie liczby umów "śmieciowych") znalazła się także porada całkowicie kuriozalna. Okazuje się bowiem, że zdaniem Rady UE Polska powinna... podnieść niektóre stawki podatku VAT (!).

          

r e k l a m y


  
Zgodnie z treścią "Zaleceń Rady UE w sprawie krajowego programu reform Polski na 2015 r." Polska powinna ograniczyć stosowanie obniżonych stawek podatku VAT, a jednocześnie poprawić skuteczność działania administracji podatkowej. Co to oznacza w praktyce? - Obecnie podstawowa stawka podatku VAT w naszym kraju wynosi 23 proc. (podniesiona o 1 punkt procentowy przez rząd Tuska w 2011 roku i do dziś niezredukowana). Wobec niektórych usług i towarów, w tym przede wszystkim wobec żywności, stosowane są również stawki preferencyjne w wysokości 8 proc. i 5 proc. Gdyby postulat Rady UE miałby zostać zrealizowany, to wspomniane preferencyjne stawki musiałyby zostać podniesione, co niekorzystnie odbiłoby się na cenach produktów i usług, w stosunku do których te stawki obowiązują. Podrożałaby szczególnie żywność, na którą przeciętni Polacy i tak wydają największą część swoich dochodów. Stąd sugestię Rady UE należy moim zdaniem traktować jako nieakceptowalną.

W pozostałym zakresie zalecenia są raczej racjonalne i dotykają sfer, które od dłuższego czasu generują w naszym kraju problemy. Rada UE sugeruję m.in.: "Rozpoczęcie procesu dostosowywania systemów emerytalnych dla rolników i górników do systemów emerytalnych przeznaczonych dla innych grup zawodowych oraz przyjęcie harmonogramu stopniowych działań prowadzących do ich pełnego dostosowania", "Podjęcie działań w celu ograniczenia nadmiernego wykorzystywania umów czasowych
i umów cywilnoprawnych na rynku pracy" oraz "Usunięcie przeszkód utrudniających inwestycje w projekty kolejowe".

 

Dokument Rady UE jest dostępny tutaj.

    

r e k l a m y


   

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

   

 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu