Tusk w 2001 r.: "Mamy dość wysokich i skompliko- wanych podatków, które powodują że urząd skarbo- wy staje się dyktatorem"
wpis z dnia 29/01/2015

foto: European People's Party EPP (Flickr.com / CC by SA 2.0)

Okazuje się, że Tusk kłamał Polakom w oczy nie przez kilka, lecz przez kilkanaście lat. Kiedy w 2001 roku zakładał Platformę Obywatelską twierdził, że " ma dość wysokich i skomplikowanych podatków, które powodują że urząd skarbowy staje się dyktatorem", a gdy przejmował władzę w 2007 roku rzucił z mównicy sejmowej, że naczelną zasadą polityki finansowej jego rządu będzie stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. Kolejne lata pokazały jednak jego prawdziwe oblicze. Tusk nie był żadnym liberałem. To etatystyczny socjalista fiskalny!

Donald Tusk stał na czele rządu przez blisko 7 lat. W tym czasie doszło w Polsce do niespotykanego jak dotąd wzrostu podatków i obciążeń fiskalnych. Ekipa Platformy Obywatelskiej likwidowała kolejne ulgi podatkowe, zamroziła kwotę wolną od podatku na najniższym w Europie poziomie, podniosła VAT i akcyzę oraz wprowadziła szereg nowych podatków. W okresie rządów PO-PSL minimalna składka ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosła o 52 proc.! 

 

Mając na względzie powyższe fakty, czy o Tusku można mówić, że jest "gospodarczym liberałem"? Czy można twierdzić, że Platforma Obywatelska to partia, która wspiera przedsiębiorczość? - Oczywiście, że nie! Liberał gospodarczy dba o to, aby podatki były możliwie najniższe, aby istniało jak najmniej barier prawo-fiskalnych utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Tusk jest zaprzeczeniem takiej osoby. To etatystyczny socjalista fiskalny, który dbał o rozwój biurokracji, przywileje urzędników czy wysoki poziom obciążeń fiskalnych. Co do tego ostatniego, to warto przytoczyć konkretny przykład. Na Wyspach Brytyjskich procentowy udział podatków i innych danin publicznych w pracowniczym wynagrodzeniu wynosi 13 proc. W Polsce - 41 proc. Co istotne - rząd PO-PSL przyczynił się do jego podniesienia. By żyło się lepiej! 

wpis z dnia 29/01/2015