W ciągu 10 lat kopalnie zapłaciły w podatkach aż 71,3 miliardów złotych. Dla zobrazowania - aby uzbierać taką kwotę WOŚP musiałaby zorganizować ponad 1400 finałów
wpis z dnia 14/01/2015

foto: wsilver (Flickr.com / CC by 2.0)

Wielka skala podatkowego obciążenia, z jaką musi się zmagać w naszym kraju branża górnicza (prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej doliczył się 34 różnego rodzaju podatków i opłat o charakterze podatkowym) przynosi bardzo wymierne efekty. W okresie 2004-2013 obciążenia publiczno-prawne górnictwa wyniosły aż 71,3 mld zł. To jest główny powód dla którego część kopalń w Polsce jest nierentowna.

 

Gigantyczne obciążenia podatkowe powodują, że polskie kopalnie stają się coraz mniej konkurencyjne. To powoduje, że węgiel wydobywany w Polsce jest droższy od węgla czeskiego czy rosyjskiego. Mówiąc o restrukturyzacji górnictwa nasze władze powinny przede wszystkim rozważyć obniżenie podatków, które branża musi obecnie płacić. W ślad za tym powinny iść oczywiście zmiany w samych kopalniach (likwidacja lub ograniczenie kosztownych przywilejów z okresu PRL). Przede wszystkim jednak to rząd powinien wykazać się inicjatywą w postaci obniżenia obowiązkowych danin publicznych. Dopiero wówczas będzie można mówić o prawdziwej "restrukturyzacji branży". W każdym innym przypadku należy uznać, że działania rządu będą nakierowane na likwidację branży, a nie jej uzdrowienie i dalszy rozwój.

 

Materiał źródłowy: Obciążenia publicznoprawne górnictwa (Twitter.com)
wpis z dnia 14/01/2015