Drenaż kapitałowy Polski trwa w najlepsze! Co roku miliardy wypływają bezpowrotnie za granicę
wpis z dnia 1/12/2014

Według raportu Global Financial Integrity - Polska, jako jedyny kraj wchodzący w skład Unii Europejskiej, znalazła się na liście 20 państw świata, z których w latach 2002–2011 nielegalnie wytransferowano najwięcej kapitału. Szacunki mówią o kwocie blisko 50 mld USD. Jeśli do tego doliczymy środki finansowe transferowane z naszego kraju całkiem legalnie, to wyjdzie nam, że Polska jest najobficiej drenowanym z kapitału państwem Europy. 

Dlaczego w Polsce nadal brakuje na wszystko pieniędzy? - Odpowiedź jest prosta: zagraniczne koncerny szerokim strumieniem wypompowują stąd gigantyczne zyski, a rząd płaci swoim wierzycielom (głównie z zagranicy) olbrzymie odsetki za pożyczone pieniądze. Oficjalne statystyki NBP na temat bilansu płatniczego Polski nie napawają optymizmem. W ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku "wypłynęło" z naszego kraju 8,1 mld zł (taki deficyt zanotowało saldo rachunku bieżącego). Wynik ten jest i tak dla nas rekordowo dobry. Warto zauważyć, że deficyt salda rachunku bieżącego za 2012 rok wyniósł bowiem 57,3 mld zł, a w 2011 roku wyparowało z naszego kraju aż 80,4 mld zł! Skumulowany deficyt salda rachunku bieżącego za ostatnie nieco ponad 10 lat (I kwartał 2004 - II kwartał 2014) wyniósł... 574,1 mld zł!!! 

 

Te porażające swoją wielkością kwoty mówią nam jedno: z Polski szerokim strumieniem nieustannie wypływa kapitał. Jesteśmy jego dobrym dostarczycielem dla innych państw Europy i świata. Wszystko wynika ze struktury naszego przemysłu (w dużej części zlikwidowany lub ograniczony do peryferyjnych montowni) oraz relacji właścicielskich sektora finansowo-usługowego (w większości przejęty przez koncerny mające swoje siedziby za granicą). Swoją cegiełkę dorzuca także rząd, który konsekwentnie powiększając zadłużenie naszego kraju sprawia, że z roku na roku musimy płacić zagranicznym wierzycielom coraz większe odsetki za pożyczone pieniądze. W ten sposób spełniła się wizja nakreślona na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia przez "liberałów", powiązanych dziś ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej. Polska stała się największą neokolonią w Europie. By wiodło się lepiej... Innym gospodarkom Europy i świata.

 

Czytaj więcej: Drenowanie. Czyli wyzyskiwanie? (DoRzeczy.pl)
Źródło danych: Bilans płatniczy Polski (NBP.pl)

wpis z dnia 1/12/2014