ZUS nie zbankrutuje. Przyczyni się jednak do bankructwa Polski, które nastąpi w ciągu 3-6 lat

wpis z dnia 10/09/2014

 

ZUS nie zbankrutuje. Kosztem podatników emeryci będą otrzymywali swoje świadczenia. Taka sytuacja przyczyni się jednak do tego, że zabraknie pieniędzy na funkcjonowanie innych obszarów, za które odpowiada państwo, a w konsekwencji spowoduje to bankructwo Polski (będziemy musieli pożyczać coraz więcej pieniędzy, na co nas nie stać). Co gorsze - proces ten już trwa i przez zaniedbania ekipy Tuska ciężko go będzie zatrzymać. 

 

Brak reform (KRUS, przywileje mundurowych, sędziów, górników) oraz napór demograficznego tsunami (z roku na rok rośnie liczba emerytów, a maleje liczba czynnych zawodowo) powoduje, że krach całego systemu emerytalnego jest coraz bliżej. Prawda jest jednak taka, że nie przyczyni się on do upadku ZUS-u. Emeryci będą bowiem nadal otrzymywali należne im świadczenia. Przerost transferów publicznych środków do kasy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyczyni się za to do upadku finansów Polski. Z uwagi na fakt, że większość pieniędzy zabieranych podatnikom będzie przeznaczana na wypłatę bieżących emerytur, środków może zabraknąć na takie obszary obronność, inwestycje czy służbę zdrowia. Aby wiązać koniec z końcem trzeba będzie pożyczać za granicą coraz więcej pieniędzy. To jednak kosztuje, a na obsługę wyższego niż obecnie długu nas nie stać. Polska upadnie pod niewyobrażalnym ciężarem obowiązków finansowych wobec rosnącej rzeszy emerytów oraz zagranicznych wierzycieli. Bankructwo może nastąpić w ciągu 3 - 6 lat. Proces ten można jeszcze zatrzymać, ale będzie to niezwykle trudne przedsięwzięcie, uwzględniając fakt, że przez 7 ostatnich lat ekipa Tuska nie zrobiła nic, aby zapobiec katastrofie.  

 

wpis z dnia 10/09/2014