Centrala ZUS w Warszawie: Budowa pochłonęła 183 mln zł. Roczny koszt wypłacanych tam pensji to 104,7 mln zł

wpis z dnia 22/08/2014

 

Odnotujmy: w wybudowanej za 183 mln zł centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie pracuje 1395 osób. Według danych z 2013 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło tam 6300 zł. To oznacza, że w ciągu roku na pensje idzie tam 104,7 mln zł.

 

W sprawozdaniu z działalności ZUS za 2012 rok (stan na 31 grudnia 2012) możemy przeczytać, że w centrali Zakładu w Warszawie jest zatrudnionych 1395 osób (etatów jest 1385). Według danych za 2013 rok przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w centrali wyniosło 6300 zł. Łatwo można zatem wyliczyć, że roczny koszt jaki muszą ponosić podatnicy, aby wszyscy urzędnicy pracujący w centrali ZUS w Warszawie mogli dostać pensje to ok. 104,7 mln zł (1385 etatów x 6300 zł x 12 miesięcy).

 

Źródło informacji: Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2012 (Zus.pl) 

wpis z dnia 22/08/2014