"W Moskwie są komputery i ludzie na bieżąco analizujący to, co się dzieje tutaj"
wpis z dnia 17/08/2014

 

Michał Falzmann, który jako pierwszy odsłonił kulisy afery FOZZu, tuż przed swoją niewyjaśnioną śmiercią napisał, że: "Sieć władzy w Polsce zaczyna się w Moskwie. Tam są komputery i ludzie na bieżąco analizujący to, co się dzieje tutaj, tam są przygotowywane i uchwalane decyzje (...)". Czy demaskator afery FOZZ miał na myśli SOUD, czyli Połączony System Przetwarzania Danych o Przeciwniku?

W 1977 roku utworzony został zintegrowany system gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wywiadowczych służb specjalnych państw bloku komunistycznego (stosowane nazwy to: SOUD - Połączony System Przetwarzania Danych o Przeciwniku lub ewentualnie PSED - tzw. Połączony System Ewidencji Danych o Przeciwniku). Siedzibą SOUD była Moskwa, gdzie znajdował się główny komputer systemu. W założeniu państwa uczestniczące w projekcie miały mieć zapewniony dostęp do gromadzonych danych w ciągu 4 godzin. Sygnatariusze porozumienia dotyczącego SOUD (ZSRR, PRL, NRD, Bułgaria, Czechosłowacja, Węgry, Mongolia, Wietnam i Kuba) zobligowani byli do przekazywania danych do centrali w Moskwie z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Dotyczyły one w szczególności danych personalnych i innych charakterystyk osób pozostających z różnych powodów w kręgu zainteresowania służb specjalnych państw komunistycznych, przede wszystkim krajowych opozycjonistów, ale także cudzoziemców. Informacje o rejestrowanej osobie, przekazywane do Moskwy charakteryzowały się dużym poziomem szczegółowości. Oprócz danych personalnych zawierały także charakterystykę psychologiczną, opis stanu majątkowego i szczegółowe informacje o rodzinie.
 

Czy system SOUD działał także po upadku Związku Radzieckiego? Oficjalnie wiemy, że aż do 1996 roku wchodził w struktury wywiadu Federacji Rosyjskiej. Później jego kompetencje podzielono pomiędzy Służbę Wywiadu Zagranicznego Rosji oraz Federalną Agencję ds. Komunikacji i Informacji Rządowej.

logo Federalnej Agencji ds. Komunikacji i Informacji Rządowej

wpis z dnia 17/08/2014