Banki działające na tery- torium Polski nieustannie przynoszą swoim właści- cielom gigantyczne zyski
wpis z dnia 03/08/2014

 

Wysokie oprocentowanie kredytów (jedne z najwyższych w Europie), szeroki wachlarz prowizji oraz kosztów związanych z korzystania z usług bankowych powoduje, że banki działające na terytorium Polski nieustannie przynoszą swoim właścicielom gigantyczne zyski. Sektor bankowy w Polsce to najbardziej zyskowny sektor całej gospodarki. Warto zauważyć, że w większości jest kontrolowany przez zagraniczne podmioty. 

 

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-czerwiec 2014 roku wyniósł 8,73 mld zł, czyli wzrósł o 6,35 proc. rok do roku - podał Narodowy Bank Polski. Warto zauważyć, że w Polsce ok. 64 proc. banków ma zagranicznych właścicieli. Dla porównania - W Niemczech jedynie 6 proc. banków należy do zagranicznych właścicieli. We Francji współczynnik ten kształtuje się na poziomie 10 proc. W Danii około 20 proc. banków posiada przewagę zagranicznego kapitału. Struktura własnościowa sektora bankowego w naszym kraju jest charakterystyczna dla kraju kolonialnego. W tym kontekście nie dziwi, że zagraniczne banki traktują Polskę jako "idealne miejsce na maksymalizację swoich zysków i rekompensowanie niższych dochodów z tytułu obsługi klientów w macierzystym kraju UE". Powyższy cytat został zaczerpnięty z analizy sporządzonej przez ekspertów Biura Analiz Sejmowych na zlecenie sejmowej podkomisji do spraw instytucji finansowych. Przykładem maksymalizacji zysków zagranicznych banków działających na terytorium naszego kraju jest stosowane przez nie średnie rzeczywiste oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych. Na koniec 2013 r. wynosiło ono 20,18 proc. Dla porównania - średnie rzeczywiste oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych w strefie euro (skąd pochodzi większość właścicieli największych banków działających w Polsce) na koniec grudnia 2013 roku było niemal trzykrotnie niższe i wynosiło zaledwie 7,04 proc. Nie trzeba być ekonomicznym orłem, by stwierdzić, że niższe oprocentowanie to - w konsekwencji - niższe odsetki jakie trzeba płacić pożyczkodawcy. Dla gospodarki danego kraju ma olbrzymie znaczenie to, czy przeciętne oprocentowanie udzielanych pożyczek wynosi 7 czy 20 proc.
     

Czytaj więcej: Polskie banki w pół roku zarobiły 8,73 mld zł (Bankier.pl)
Czytaj również: Banki nakładają na Polaków wyższe koszty niż na Zachodzie (Forsal.pl)

wpis z dnia 03/08/2014

  

     R    E    K    L    A    M    A